SCHMIDT TECHNOLOGY- GERMANY

החברה מתמחה בייצור מכבשים ידניים ,פניאומטיים, הידרו-פניואמטים וסרבו

KOMAX AG – SWITZERLAND

החברה מתמחה בייצור מכונות לחיתוך וגילוי חוטים והרכבת נעלי כבל על קצות החוטים בצורה אוטומטית.
תחום התמחות נוסף הוא הקמת מערכי הרכבה אוטומטיים למוצרים רפואיים.

MECAL – ITALY

חברה מתמחה בייצור מכבשים להרכבת נעלי כבל משורשרות.

VOGT AG- Switzerland

החברה מתמחה בייצור רכיבי מתכת ברמה גבוהה לפי דרישת לקוח

WEZAG- GERMANY

החברה מתמחה בייצור מכבשים להרכבת נעלי כבל

LOEPFE AG – SWITZERLAND

החברה מתמחה בייצור מכונות להטבעה בחום שלסימונים על חוטי חשמל.

MCM COSMIC – JAPAN

החברה מתמחה בייצור מכונות גילוי לקצוות חוטי חשמל. (חד ורב שכבתייים)

 החברה נקנתה ע"י חברת KOMAX

Zoller Fröhlich Z F- GERMANY

חברת Z+F מתמחה בייצור סופיות, נעלי כבל, כלי לחיצה ידניים ומכונות אוטומטיות ללחיצת סופיות ופינים.

COMCO Inc. – USA

החברה מתמחה בייצור מכונות לריסוס אבקות לצורך חספוס שטחים, הורדת ציפויים והסרת גרדים.

POLARIS ELECTRONICS – USA

החברה מתמחה בייצור מכונות לריתוך נקודות ומכונות לסגירת רכיבים אלקטרוניים על ידי ריתוך בהתנגדות.